यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ   

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ५
जनसंख्या: २२०१०
क्षेत्रफल: ३७.८१ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: त्रिकौल , मैनाकडेरी , गोईठी, डिमन र लोहोजरा